Na této stránce vám představím licence, které poskytuji na své fotky. Všechny jsem je pojmenoval Torei <Něco>, aby bylo jasné, že to jsou licence tak, jak je chápu já a jak si je domluvíme spolu. Zejména tak činím s ohledem na TFP, aby nevznikala zlá krev při použití argumentu "ale tohle přece TFP neznamená!" nebo naopak "TFP říká, že můžu!" 
Tahle stránka by v tom měla udělat jasno. Chcete-li probrat nebo vyjednat dílčí aspekty licence, dejte mi vědět. Chcete-li k photoshootu vystavit fyzický dokument s licencí, rovněž dejte vědět před focením, jinak bude řešeno digitálně.
Všechny licence jsou psané tak, jako by byl jeden model. V případě skupinových focení se za modela rozumí každý jeden z účastníků.
Licence Torei TFP
Obě strany mají stejná publikační práva:
* Neomezená prezentace na sociálních sítích a jiných veřejných elektronických platformách. Při publikaci je nutné označit druhou stranu (IG/FB tag) 
* Neomezená tvorba fyzických kopií - zejména, ale nikoli pouze, printy. Prodej kopií povolen bez podílu druhé straně.
* Premiové publikace - dovoleno publikování na elektronické platformy uzavřené za paywallem (ko-fi, onlyfans,...).
* Předvádění fotek v soukromých konverzacích online i offline.
Práva na další úpravy:
Model:
* Je dovolena změna poměru stran fotografie za účelem přizpůsobení fotografie omezením publikačnímu médiu, tzn. ořez nebo doplnění okrajů za účelem "napasování" např. na IG čtverec nebo na rozměry tiskařského papíru jsou přípustné 
* Je zakázáno jakkoli dále editovat fotku nebo měnit color grading. Toto zahrnuje i IG filtry. Dále je zakázáno fotky poskytovat dalším lidem za účelem editu nebo tvorby montáží. Výjimky mohou být uděleny na základě vzájemné dohody 
Fotograf:
* Je dovolena změna poměru stran fotografie za účelem přizpůsobení fotografie omezením publikačnímu médiu, tzn. ořez nebo doplnění okrajů za účelem "napasování" např. na IG čtverec nebo na rozměry tiskařského papíru jsou přípustné 
* Edity po odevzdání setu jsou dovoleny. Pokud bude fotografie znovu editována do 1 roka po odevzdání setu, fotograf se zavazuje poslat modelu kopii nového editu.
Licence Torei TFP - Glamour
Speciální varianta TFP licence. Platí stejná pravidla jako u standardní TFP licence, s tím, že nad její rámec se zavazuji k: 
* Před první veřejnou publikací se s vámi jmenovitě dohodnu, které fotografie mohu zveřejnit a které byste raději aby zůstaly veřejnosti schované. Fotky zveřejněné vámi považuji za fair-game a nad ostatními očekávám jednání v dobré víře. Toto se nevztahuje na 1-on-1 reference v soukromé konverzaci.
* Před zveřejněním se zeptám, zda chcete být označeni nebo zůstat anonymní.
Licence Torei Standard
Publikační práva: 
Model: 
* Neomezená prezentace na sociálních sítích a jiných veřejných elektronických platformách. Při publikaci je nutné označit druhou stranu (IG/FB tag) 
* Neomezená tvorba fyzických kopií - zejména, ale nikoli pouze, printy. Prodej kopií povolen bez podílu druhé straně.
* Premiové publikace - dovoleno publikování na elektronické platformy uzavřené za paywallem (ko-fi, onlyfans,...).
* Předvádění fotek v soukromých konverzacích online i offline.
Fotograf: 
* Neomezená prezentace na sociálních sítích a jiných veřejných elektronických platformách. Při publikaci je nutné označit druhou stranu (IG/FB tag) 
* Předvádění fotek v soukromých konverzacích online i offline.
Práva na další úpravy:
Model:
* Je dovolena změna poměru stran fotografie za účelem přizpůsobení fotografie omezením publikačnímu médiu, tzn. ořez nebo doplnění okrajů za účelem "napasování" např. na IG čtverec nebo na rozměry tiskařského papíru jsou přípustné.
* Je zakázáno jakkoli dále editovat fotku nebo měnit color grading. Toto zahrnuje i IG filtry. Dále je zakázáno fotky poskytovat dalším lidem za účelem editu nebo tvorby montáží. Výjimky mohou být uděleny na základě vzájemné dohody 
Fotograf:
* Je dovolena změna poměru stran fotografie za účelem přizpůsobení fotografie omezením publikačnímu médiu, tzn. ořez nebo doplnění okrajů za účelem "napasování" např. na IG čtverec.
* Edity po odevzdání setu jsou možné jen po předchozí dohodě s modelem. 
Licence Torei Výhradní licence
Publikační práva: 
Model: 
* Neomezená práva publikace v libovolném formátu a skrze libovolné médium. 
* Model není povinen označovat Fotografa při publikaci, nicméně nesmí si přisluhovat autorství fotografie. 
Fotograf:
* Zákaz zveřejnění fotografií. 
Práva na další úpravy:
Model:
* Plné právo k editaci fotografií svépomocí i třetí stranou.
Fotograf:
* Edity po odevzdání setu jsou možné jen po předchozí dohodě s modelem. 
Back to Top